NHỮNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẰNG TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG XÔP SIÊU NHẸ EPS

Ngày đăng: 07-09-2020 17:57:52

NHỮNG CÔNG TRÌNH THI CÔNG BẰNG TẤM TƯỜNG BÊ TÔNG XÔP SIÊU NHẸ

 

cong trinhf huyen An Duong Hai Phong

Thợ sơn bả trực tiếp lên tấm bê tông nhẹ Eps

 

Công trình đã hoàn thành tai huyện An Dương ,Hải Phòng 

 

Công trinh bê tong nhẹ ép

Công trình xây bằng tấm tường bê tông nhẹ EPS

Công trinh nhà mái thái 2 tầng thi công bằng tấm tường bê tông xốp siêu nhẹ

Công trinh nhà mái thái 2 tầng thi công bằng tấm tường bê tông xốp siêu nhẹ 

Nhà đang thi công tấm tường bê tông nhẹ eps

Nhà 4 tầng đang thi công tấm tường bê tông nhẹ eps

Nhà thi công xong phần thô tấm tường bê tông nhẹ EPS

Nhà thi công xong phần thô tấm tường bê tông nhẹ EPS

xây tường bao bằng tấm tường bê tong nhẹ EPS

Xây tường bao bằng tấm tường bê tong nhẹ EPS

xây tường bao bằng tấm tường bê tong nhẹ EPS

Thợ đang thi công tấm tường bê tông nhẹ EPS

Xây dựng nhà trên biển bằng tấm tường bê tông nhẹ EPS

Xây dựng nhà trên biển bằng tấm tường bê tông nhẹ EPS

 

 

 Công Trinh 11 Phạm Minh Đức Hải Phòng

Công Trinh Phạm Minh Đức Hải Phòng

 

Công trinh ngõ 12 Trần Phú Hải Phòng

Công trinh ngõ 12 Trần Phú Hải Phòng

 

 

Làm mái bằng bê tông nhẹ eps

Làm mái bằng bê tông nhẹ EPS -130 Lam Sơn,HP

 

Mái bê tông nhẹ eps tại Nam Sơn, An Dương,Hải Phòng

Mái bê tông nhẹ eps tại Nam Sơn, An Dương,Hải Phòng

Xây nhà trọ siêu nhanh bằng bê tông nhẹ eps

Xây nhà trọ siêu nhanh bằng bê tông nhẹ eps tại An Dương,Hải Phòng

Công trÌnh cải tạo phân tầng bằng bê tông siêu nhẹ tại Nguyễn Dức Cảnh ,Hải Phòng

Công trÌnh cải tạo phân tầng bằng khung thép tiền chế, bê tông siêu nhẹ tại Nguyễn Dức Cảnh ,Hải Phòng

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan

zalo
0944.413.375